Skip to main content
DRET LABORAL

A voltes amb el Registre Horari

A voltes amb el registre horari - ASSESSORIA IZQUIERDO i TUGAS - Gestoria Izquierdo

Que hem de fer amb les pauses, descansos i els temps de desplaçament.

Un dels dubtes que poden tenir les empreses respecte de l’obligació de fitxar a partir del proper diumenge 12 de maig serà si han de registrar-se o no els descansos que realitzen els treballadors durant la jornada.

En aquests casos s’ha de tenir en compte que les empreses hauran de garantir el registre diari de les jornades, establint-se que s’haurà d’incloure l’horari concret de l’inici i final de la jornada de cada treballador, però que passa amb els descansos i pauses? per que la norma no hi diu res. Així doncs haurem de partir de la qüestió fonamental de si aquest temps és o no treball.

Que fem amb les pauses?

Les empreses hauran de clarificar que és temps de jornada laboral i que és temps de descans per tal de incloure-ho o no en el registre horari.

Així, per exemple, si un treballador fa jornada continuada, de set a tres, i té una pausa de 15 0 20 minuts pera esmorzar, aquest temps es considera treball pel que només haurà de registrar-se l’hora d’entrada i la de sortida. Sembla doncs que tampoc s’hauran de comptabilitzar les pauses per anar al bany i similars així com la pausa de l’entrepà que estableixen molts convenis, el que generen més dubtes són les pauses per fumar que fins ara han tolerat moltes empreses però poden donar lloc a controvèrsia pel que haurem d’esperar que n’acaben dient els tribunals en el seu cas.

En canvi si el treballador té jornada partida amb una hora para dinar, aquest temps no és de treball i s’haurà de registrar, fent-se constar les hores d’entrada i sortida del matí i també de la tarda.

Els registres, que no necessàriament han de ser mecànics, si que hauran d’estar correctament documentats i quedar a disposició dels treballadors, els representants sindicals i/o la Inspecció de Treball.
A més l’empresa els haurà de conservar durant quatre anys.

I que fem amb els desplaçaments?

Aquesta serà segurament una de les qüestions més controvertides sobretot en relació als comercials que han de desplaçar-se per a visitar clients moltes vegades sortint directament de casa seva sense passar pel centre de treball o fins i tot sense tenir un centre de treball fixe; per exemple, si un comercial que visita a un client a una hora de distància de casa seva, quan comencem el registre de la seva jornada, quan surt de casa per iniciar el viatge o quan arriba al seu destí?

La jurisprudència entén que els desplaçaments que el treballador realitza que no siguin els propis d’anada i tornada des de casa seva han de considerar-se com a jornada de treball sempre i quan, però, es tingui un centre de treballa determinat.

Ara, si el treballador no està adscrit a un centre de treball sinó que ha de desplaçar-se des de casa seva casa dia es considerarà que estarà en exercici de la seva activitat, en aquest cas comercial, en quan surt de casa i està a disposició de l’empresari, per que aquests desplaçaments també computaran com a temps de treball i hauran de registrar-se com a jornada.

Això mateix es pot dir dels viatges de negoci on , per exemple, s’ha de sortir abans de les 6 del matí per agafar un avió, es realitza la feina assignada i es retorna a les 9 de la nit a casa, en aquest cas eliminant l´hora de menjar o algun altre descans que es pugui fer, la jornada duraria des de l’hora de sortida fins a la de tornada i així s’hauria de registrar.

S´ha de tenir en compte que ens aquests viatges els treballadors hi fan servir moltes hores que moltes empreses no estan contemplant com a tals malgrat que els empleats estan a disposició de les mateixes.

De totes maneres, es tracta de situacions que han de definir-se i aclarir-se adequadament per que les empreses sàpiguen a que atenir-se per que es tracta no tant d’un problema tècnic a l’hora de registrar la jornada sinó jurídic sobre el que es considera o no jornada de treball.

Els teus assessors jurídics a Gavà
IZQUIERDO I TUGAS - Gestoría

Escrit per: Montserrat Izquierdo
Advocada
Data: Maig 2019

Suscriu-te
Noticies
Izquierdo i Tugas
Butlletí de noticies d'informació fiscal, laboral i jurídiques
SUSCRIU-ME
close-link

SUSCRIU-TE AQUI

Butlletí de noticies d'informació fiscal, laboral, jurídiques e internacional
SUBSCRIU-ME!
Prova-ho, pots donar-te de baixa en qualsevol moment.