Skip to main content
LABORALLEGISLACIÓ

Així serà la reforma perquè tots els empleats fitxin cada dia al treball

Así será la reforma para que todos los empleados fichen a diario en el trabajo - GESTORIA IZQUIERDO

Les empreses tindran dos mesos per adaptar-se al registre horari

Segons l’anunciat en el Consell de Ministres de 8 de març, s’ha modificat l’Estatut dels Treballadors per establir l’obligació de registrar l’inici i fi de la jornada laboral. Es tracta de garantir el compliment horari i també facilitar el control del mateix per part de la Inspecció. Les empreses tindran dos mesos per adaptar-se al registre horari des de la seva publicació al BOE.

El Govern s’avança d’aquesta manera a la sentència del Tribunal de la Unió Europea, que tot indica que fallarà a favor d’establir aquest registre horari. L’incompliment del registre de la jornada donarà lloc a sancions en modificar la Llei d’infraccions en l’ordre social. S’imposaran multes d’entre 626 i 6.250 euros per a les empreses. En el cas de trobar múltiples incompliments de la norma, que afecten diferents treballadors, s’imposa una sola sanció.

El registre de jornada ha d’incloure de forma obligatòria l’horari d’entrada i de sortida de cada treballador. La forma de realitzar aquest registre queda a discreció de l’empresa, que haurà de consultar amb els representants dels empleats. No tots hauran de fer-ho de la mateixa manera, ja que un teletreballador no acudirà a l’oficina per fitxar, però igualment ha de registrar l’inici de la seva jornada.

És important tenir en compte que aquests registres hauran de guardar-almenys durant quatre anys. Durant aquest temps hauran d’estar a disposició de treballadors, Inspecció o Seguretat Social. El que no apareix reflectit és l’obligació dels treballadors de signar, juntament amb la seva nòmina el registre de les hores realitzades.

Més documents a conservar per a la majoria de les empreses i un sistema més que mantenir. Perquè no n’hi ha prou amb habilitar un model de fitxatge, sinó que després hem de treure informes i contrastar que tothom ha fitxat l’entrada i la sortida. Què passa si un treballador ha marxat i no ho ha fet? I si ens equivoquem i es marca una sortida en lloc d’una entrada? ¿N’hi ha prou amb un full de càlcul on estiguin les entrades i sortides signades per l’empleat?

Caldrà veure com actua la Inspecció en aquests casos. Per a les empreses que sempre fan el mateix horari, amb els treballadors a la seva seu no hi ha problemes. Per a aquelles que tenen diferents torns, treballadors en mobilitat o teletreballadors, la cosa es pot complicar una mica més. En aquests casos a més d’una major càrrega administrativa, podrem incórrer en una major despesa, per controlar aquest registre.

IZQUIERDO I TUGAS - Gestoría

Escrit per: Montserrat Izquierdo

Data: Març 2018

Suscriu-te
Noticies
Izquierdo i Tugas
Butlletí de noticies d'informació fiscal, laboral i jurídiques
SUSCRIU-ME
close-link

SUSCRIU-TE AQUI

Butlletí de noticies d'informació fiscal, laboral, jurídiques e internacional
SUBSCRIU-ME!
Prova-ho, pots donar-te de baixa en qualsevol moment.