avÝs legal

Aquest avís legal (en endavant l' "Avís Legal") regula l'ús del lloc Web http://www.gestoria-izquierdo.cat, (en endavant el "lloc Web") d'Izquierdo i Tugas Associats, SLPU, amb CIF B63956841, i domicili a Rambla Vayreda, 39, 08850-Gavà, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 41104, Foli 174, Full B379120 i en els Registres de Societats Professionals del Col·legi d'Advocats i d'Administrador de Finques de Barcelona.

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre Izquierdo i Tugas Associats, SLPU, amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc Web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

ÚS I ACCÉS DELS USUARIS

L'usuari queda informat, i accepta que l'accés als continguts d'aquesta web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb Izquierdo i Tugas Associats, SLPU, i en cap cas constitueix assessorament legal o professional.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat d' Izquierdo i Tugas Associats, SLPU, i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni encara citant les fonts, excepte consentiment per escrit d'Izquierdo i Tugas Associats, SLP

CONTINGUT DE LA WEB I ENLLAÇOS LINK

Izquierdo i Tugas Associats, SLPU, es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seves pàgines web podent-la fins i tot limitar o no permetre'n l'accés a certs usuaris.

Izquierdo i Tugas Associats, SLPU, no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per "links" o enllaços des de qualsevol pàgina web propietat d'Izquierdo i Tugas Associats, SLPU. La presència de "links" o enllaços a les pàgines web d'Izquierdo i Tugas Associats, SLPU, té finalitat merament informativa i en cap cas en suposa suggeriment, invitació o recomanació.

PolÝtica de privacitat | AvÝs legal

Izquierdo i Tugas Associats, SLPU, Rambla Vayreda, 39, 08850-Gavà, CIF B63956841, Telèfon 93 633 35 80, correu electrònic info@gestoria-izquierdo.cat.
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 41104, Foli 174, Full B379120, i en els de Societats Professionals del Col·legi d'Advocats i d'Administradors de Finques de Barcelona.