Skip to main content
COMERÇ EXTERIORTOTES LES NOTICIES

Incoterms 2020 – Principals canvis

Per 27 novembre, 2018març 13th, 2019No hi ha comentaris
Incoterms 2020 - Izquierdo i Tugas Associats - Ramón Pau

Els nous Incoterms 2020 ja s’estan començant a redactar en el si de la Cambra de Comerç Internacional (CCI) que l’organisme que els publica des de l’any 1930. En les últimes dècades sempre s’ha portat una revisió dels Incoterms coincidint amb el primer any de cadascuna d’elles: 1990, 2000, 2010, que és l’última versió i la que està actualment en vigor.

Els Incoterms 2020 estan sent elaborats per un Comitè de Redacció (Drafting Group), que per primera vegada s’han incorporat representants de la Xina i Austràlia, si bé la major part dels membres són europeus. Aquest Comitè es reuneix periòdicament per tractar les diferents qüestions que li arriben dels 150 membres (principalment Cambres de Comerç) que formen part de la Cambra de Comerç Internacional.

S’espera que els nous Incoterms apareguin en l’últim trimestre de l’any 2019, coincidint amb el centenari de la Cambra de Comerç Internacional, i entrin en vigor l’1 de gener de 2020.

Alguns dels nous temes i canvis que s’estan valorant en les reunions del Comitè de Redacció, per incorporar a la nova edició dels Incoterms 2020 són:

Eliminació dels Incoterms EXW i DDP

Seria un canvi molt important ja que EXW és un Incoterm que moltes empreses amb poca experiència exportadora i DDP també és d’ús comú sobretot per a mercaderies (per exemple, mostres o recanvis) que s’envien a través d’empreses de transport urgent que s’ocupen de tota la logística i tramitació duanera fins al lliurament al domicili del comprador. La justificació per suprimir aquests dos termes és que realment es tracten d’operacions domèstiques: en el cas de EXW per part del venedor-exportador i en DDP pel comprador-importador. A més, aquests dos Incoterms contradiuen, d’alguna manera, el nou Codi duaner de la Unió Europea ja que la responsabilitat de l’exportador i importadors es produeix una vegada que s’ha dut a terme el despatx d’exportació i importació respectivament.

Eliminació del Incoterm FAS

FAS (Free Alongside Ship) és un Incoterm molt poc utilitzat i, realment, ni aporta gairebé res a FCA (Free Carrier Alongside) que és el que s’utilitza quan la mercaderia es lliura al port de sortida del país de l’exportador. En FCA també es pot lliurar la mercaderia al moll com en FAS ja que el moll forma part de la terminal. D’altra banda, si s’utilitza aquest incoterm i es produeix un retard en l’arribada del vaixell al port, la mercaderia haurà d’estar a disposició del comprador al moll durant diversos dies i, per contra, si el vaixell s’avança, la mercaderia no estarà disponible per a l’embarcament.

Realment, FAS només s’utilitza en el comerç exterior d’algunes commodities (minerals, cereals) i, en aquest sentit, el Comitè de Redacció està pensant en crear un Incoterm específic per al comerç electrònic d’aquest tipus de productes.

Desdoblar FCA en dos Incoterms

FCA és el Incoterm més utilitzat (prop del 40% de les operacions de comerç internacional es realitzen amb aquest incoterm) atès que és molt versàtil i possibilita el lliurament de la mercaderia en diferents llocs (domicili del venedor, terminal de transport terrestre, port, aeroport, etc.), gairebé sempre al país del venedor. S’està valorant crear dos Incoterms FCA, un per a lliurament terrestres i un altre per a lliuraments marítimes.

FOB i CIF per a transport marítim en contenidor

La modificació que es va fer en l’edició dels Incoterms 2010 sobre que quan la mercaderia no viatja en contenidor no s’han d’utilitzar els Incoterms FOB i CIF, sinó els seus homòlegs FCA i CIP, no s’estan aplicant per la gran majoria de les empreses exportadores i importadores, ni tampoc pels agents que intervenen en el comerç internacional (transitaris, operadors logístics, bancs, etc.).

Aquest fet es deu al fet que FOB i CIF amb dos Incoterms molt antics (FOB ja s’utilitzava a Anglaterra al final del segle XVIII) i tampoc s’ha fet l’esforç per part de la Cambra de Comerç Internacional de transmetre adequadament aquest canvi, que és molt important, ja que aproximadament el 80% del comerç mundial es realitza en contenidor. En els Incoterms 2020 és possible que FOB i CIF es puguin utilitzar per a transport en contenidor tal com passava en les versions dels Incoterms 2000 i anteriors.

Creació d’un nou Incoterm: CNI

El nou incoterm s’anomenaria CNI (Cost and Insurance) i vindria a cobrir un forat entre FCA i CFR / CIF. A diferència de FCA inclouria el cost de l’assegurança internacional per compte del venedor-exportador i en contraposició a CFR / CIF no inclouria el noli. Igual que en els altres Incoterms en “C” seria un Incoterm d’arribada, és a dir, el risc de transport es transmetria del venedor al comprador en el port de sortida.

Desdoblament de l’incoterm DDP en dos Incoterms

Igual que succeeix amb FCA, DDP també genera alguns problemes pel fet que els aranzels i despeses a la duana del país d’importació dels paga el venedor, independentment del lloc de lliurament de la mercaderia. Per això, el Comitè de Redacció està valorant crear dos Incoterms amb base a DDP:

• DTP (Delivered at Terminal Paid): quan la mercaderia es lliura en una terminal (port, aeroport, central de transports, etc.) al país del comprador i és el venedor qui assumeix el pagament dels drets duaners.

• DPP (Delivered at Place Paid): quan la mercaderia es lliura en qualsevol lloc que no sigui una terminal de transports (per exemple en el domicili del comprador) i és el venedor el que assumeix el pagament dels drets duaners.

A més de l’eliminació i creació d’alguns Incoterms, el Comitè de Redacció està analitzant altres temes per incloure’ls en la nova versió dels Incoterms 2020. Entre ells:

• La seguretat en el transport.
• Normativa sobre tipus d’assegurança de transport.
• La Relació entre els Incoterms i el Contracte de Compravenda Internacional

Durant els propers mesos el Comitè es reunirà periòdicament per tractar aquests i altres temes que finalment s’incorporaran als Incoterms 2020. Esperem que la versió dels Incoterms 2020 que entri en vigor l’1 de gener d’aquest any serveixi per facilitar el comerç internacional entre exportadors i importadors, adaptant-se als canvis que s’han produït en l’última dècada.

Izquierdo i Tugas Associats

Gestió per a empresses i particulars

IZQUIERDO I TUGAS - Gestoría

Escrito por: Ramón Pau
Fuente: Global Negotiator
Datos:
Experto en Comercio Exterior
Gerente de Ramón Pau Consultors
Asesor de Comercio Exterior para ASSOCOME

Suscriu-te
Noticies
Izquierdo i Tugas
Butlletí de noticies d'informació fiscal, laboral i jurídiques
SUSCRIU-ME
close-link