Skip to main content
DRET DE FAMILIAFISCAL

MESURES DE PROTECCIÓ ALS CONSUMIDORS – COVID-19

Reial Decret Llei - Consumidors - Covid 19 - Izquierdo i Tugas Associats - Gestoria Izquierdo - Abril 2020

REAL DECRET LLAI 11/2020, DE 31 DE MARÇ PEL QUE S’ADOPTEN MESURES URGENTS COMPLEMETÀRIES A L’AMBIT SOCIAL I ECONÒMIC PER A FER FRONT AL COVID-19 (publicat 01/04/2020)

Dins de les mesures adoptades per pal·liar l’impacte econòmic en els particulars derivat de l’COVID-19, s’inclouen algunes de protecció dels consumidors respecta a compres de bens o de prestacions de serveis, també els de tracte successiu (p.e. inscripcions a gimnasos, cursos, etc.)  que pel propi estat d’alarma no s’hagin pogut materialitzar o no es puguin prestar.

Què podem fer?

Demanar que es resolgui el contracte, sempre i quan no es pugui obtenir proposta de revisió.

Que és una proposta de revisió?

L’oferiment de bons o vals substitutoris de reemborsament.

Quan podem entendre que no hi ha proposta de revisió?

Si passen 60 dies des de que no hagi estat possible complir amb el contractat sense que haguem arribat a un acord amb el venedor o prestador de serveis.

Quin termini tenim per reclamar?

Màxim 14 dies.

A que tenim dret?

A que ens retornin el que hem pagat, descomptant les possibles despeses que se li hagin ocasionat, que ens hauran de desglossar i justificar, en el termini de 14 dies, excepte que hi acordem un altre cosa.

I els serveis de tracte successiu?

L’empresa prestadora (gimnàs, acadèmia, etc.) ens pot oferir recuperar el servei a posteriori un cop finalitzi l’Estat d’Alarma i tan sols si no podem o no ho acceptem ens hauran de retornar la quota pagada en la part proporcional al període del servei no prestat o, si ho acceptem, a rebaixar-ho de futures quotes.

I si el que teníem era un viatge?

Doncs llavors l’organitzador o minorista podrà donar-nos un bon amb una validesa d’un any des de la finalització de l’Estat d’Alarma pel mateix import pagat, tenint en compte que si passat l’any no l’hem fent servir podrem demanar que ens tornin els diners.

Estem obligats a acceptar el bon?

No necessàriament, podem demanar la resolució del contracte i el retorn directe del pagat, llavors l’organitzador o minorista ens haurà de retornar els diners si els proveïdors de serveis del viatge haguessin retornat els diners o la part retornada si aquesta ha estat parcial.

Quin termini hi ha per a la devolució?

60 dies des de la resolució del contracte o des de la data en la que li hagi estat retornada les quantitats pagades per part dels proveïdors.

Si teniu algun dubte us recomanem que ens consulteu.

Montserrat Izquierdo
Advocat
Administració de Finques
Agent de la Propietat Immobiliària
Mediadora civil i mercantil
Gavà – 2 Abril 2020

Els teus assessors jurídics a Gavà

IZQUIERDO I TUGAS - Gestoría
Suscriu-te
Noticies
Izquierdo i Tugas
Butlletí de noticies d'informació fiscal, laboral i jurídiques
SUSCRIU-ME
close-link

SUSCRIU-TE AQUI

Butlletí de noticies d'informació fiscal, laboral, jurídiques e internacional
SUBSCRIU-ME!
Prova-ho, pots donar-te de baixa en qualsevol moment.