Skip to main content
TOTES LES NOTICIES

MESURES ECONOMIQUES I LABORALS DEL REIAL DECRET LLEI 11/2020, DE 31 DE MARÇ

Reial Decret Llei - Covid-19 - Izquierdo i Tugas Associats - Gestoria Izquierdo - Abril 2020

REAL DECRET LLEI 11/2020, DE 31 DE MARÇ PEL QUE S’ADOPTEN MESURES URGENTS COMPLEMETÀRIES A L’AMBIT SOCIAL I ECONÒMIC PER A FER FRONT AL COVID-19
(publicat 01/04/2020)

1.- AJORNAMENT DE QUOTES A LA SEGURETAT SOCIAL D’EMPRESES I AUTÒNOMS

A. Es podrà sol·licitar l’ajornament de les quotes que es paguen a l’abril a un interès del 0,5%

  • Per a  tenir dret a aquest ajornament:
  • Ha de tractar-se d’empreses i autònoms afectats des de i per la situació provocada pel COVID-19,
  • No tenir cap altre ajornament en vigor
  • S’ha de demanar abans del 10 d’abril.

 B. A més, les quotes a pagar els propers mesos de maig, juny i juliol poden ser objecte de moratòria per pagar-les sis mesos després sense recàrrecs ni interessos

Els requisits per a sol·licitar-ho s’establirà en una Ordre Ministerial i s’establirà el procediment que diuen seran àgils (en fi un cop més precipitat i improvisat com ja ve sent habitual)  

Aquesta moratòria no s’aplicarà a les empreses que estiguin exonerades de pagament de les cotitzacions socials per haver aplicat ERTO per força major causada pel COVID-19.

 C. Les empreses i autònoms que no tinguin dret a la moratòria poden demanar ajornament de les quotes de maig i juny a l’interès del 0,5% a l’interès del 0,5%

D. Els autònoms amb activitat suspesa pel Decret de declaració de l’Estat d’Alarma

  •  No tindran recàrrecs si paguen les quotes fora de termini.
  • Per a cobrir la falta d’activitat de març podran sol·licitar prestació extraordinària per cesse d’activitat que inclou el pagament de 661 € al mes i l’exempció del pagament de les quotes de cotització.

 

 2.- PRESTACIÓ ESTRAORDINÀRIA PEL PERSONAL DE SERVEI DOMÈSTIC que hagi deixat de prestar serveis total o parcialment de fins el 70% de la base reguladora (amb el màxim del Salari Mínim Interprofessional) si la pèrdua de feina ha estat total o la part proporcional si ha estat parcial.

No es podrà sol·licitar si s’està cobrant prestació d’incapacitat temporal o permís retribuït recuperable.

Se sol·licitarà al SEPE que ara ha d’habilitar un procediment per fer-ho (el que evidentment encara no s’ha fet) i acreditar la pèrdua d’activitat amb la declaració responsable signada per l’empleador, la carta d’acomiadament, la comunicació de desistiment o la baixa al Sistema Especial d’empleades de la llar del Règim General de la Seguretat Social.

 3.- SUBSIDI D’ATUR EXCEPCIONAL per finalització de contractes temporals que no donin dret a prestació d’atur d’un import del 80% de l’IPREM (430, 27 €) i durada d’un més, incompatible amb qualsevol altre ingrés o sigui retribució, renda, subsidi, prestació o ajuda pública.

Se sol·licitarà al SEPE que ara ha d’habilitar un procediment per fer-ho (el que evidentment encara no s’ha fet)

Montserrat Izquierdo
Advocat
Administració de Finques
Agent de la Propietat Immobiliària
Mediadora civil i mercantil
Gavà – 1 Abril 2020

Els teus assessors jurídics a Gavà

IZQUIERDO I TUGAS - Gestoría
Suscriu-te
Noticies
Izquierdo i Tugas
Butlletí de noticies d'informació fiscal, laboral i jurídiques
SUSCRIU-ME
close-link

SUSCRIU-TE AQUI

Butlletí de noticies d'informació fiscal, laboral, jurídiques e internacional
SUBSCRIU-ME!
Prova-ho, pots donar-te de baixa en qualsevol moment.