Skip to main content
DRET LABORAL

MESURES LABORALS COMPLEMENTÀRIES PEL COVID-19

Mesures complementaries COVID 19 Extincio de contractes i acomiadaments - Izquierdo i Tugas Associats - Gestoria Izquierdo - Marzo 2020

REAL DECRET LLEI 9/2020, DE 27 DE MARÇ, PEL QUE S’ADOPTEN MESURES COMPLEMENTÀRIES, EN L’ÀMBIT LABORAL, PER PAL•LIAR ELS EFECTES DERIVATS DEL COVID-19 7 (en vigor des del dissabte 28/03/2020)

1.- Es disposa que no es podrà extingir contractes ni acomiadar cap treballador per la força major derivada del COVID-19 que ampara la reducció de jornada o l’extinció de contractes en virtut de l’anterior Real Decret Llei 8/2020.

El dubte és si aquesta disposició s’aplicarà a extincions i acomiadaments anteriors al 28 de març de 2020 i si els acomiadaments que s’efectuïn saltant-se aquesta prohibició seran nuls o només improcedents, la norma no ho aclareix i això generarà, segur, moltes reclamacions i debats.

2.- S’estableix que la suspensió dels contractes prevista al Real Decret Llei 8/2020 suposarà la interrupció del durada del contracte i els períodes de referència segons la modalitat contractual.

Interrupció vol dir que és reinicien, es a dir que torna a començar des del començament el període pactat (per exemple, si es va pactar per 3 mesos quan finalitzi l’estat d’alarma tornaran a ser tres mesos i no el període que quedés fins a l’extinció del contracte)

3.- En quant als ERTOS:

  • La prestació d’atur dels empleats afectats per ERTO l’haurà de tramitar directament l’empresa en el termini màxim de 5 dies des de la presentació de la sol•licitud davant el Departament de Treball o des del 28 de març de 2020 si s’hagués presentat abans.
  • Tots els ERTO perdran la seva vigència en quan s’aixequi l’Estat d’Alarma i per tant els treballadors s’hauran de reincorporar immediatament a la feina.
  • A posteriori es controlarà el compliment de tots els requisits i obligacions per part de les empreses podent donar lloc a sancions si no s’ha complert.

El que resulta lògic donat que en aquest moment i donat l’allau dels que s’estan presentat tots s’aproven per silenci administratiu positiu sense cap tipus de filtre previ.

Un cop més i malgrat que així s’havia anunciat no s’ha previst cap tipus de mesura respecte del servei domèstic que continua en la situació que vàrem exposar en lo nostre nota anterior sobre el tema.

Montserrat Izquierdo
Advocat
Administració de Finques
Agent de la Propietat Immobiliària
Mediadora civil i mercantil
24 Març 2018

Els teus assessors jurídics a Gavà

IZQUIERDO I TUGAS - Gestoría
Suscriu-te
Noticies
Izquierdo i Tugas
Butlletí de noticies d'informació fiscal, laboral i jurídiques
SUSCRIU-ME
close-link

SUSCRIU-TE AQUI

Butlletí de noticies d'informació fiscal, laboral, jurídiques e internacional
SUBSCRIU-ME!
Prova-ho, pots donar-te de baixa en qualsevol moment.