Skip to main content
FISCALLABORAL

MESURES SOBRE SEGURETAT SOCIAL – SECTOR TURÍSTIC, HOSTELERIA I COMERÇ – Dic 2020

SEGURETAT SOCIAL - Izquierdo i Tugas Associats - Gestoria Izquierdo - Diciembre -2020

REIAL DECRET LLEI 35/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents de suport al sector turístic, hoteleria i comerç i en matèria tributària (Seguretat Social)

L’objectiu és intentar pal·liar, encara que sigui en part, la situació de les empreses i autònoms, especialment els relacionats amb l’activitat turística, hostalera i comercial, per permetre que puguin mantenir la seva viabilitat i no es vegin irremeiablement abocats al tancament com a conseqüència de la pandèmia.

NOVA REGULACIÓ D’EXONERACIÓ DE QUOTES

Aquesta nova regulació d’exoneració de quotes afecta a les empreses que tinguin activitats classificades en els CNAE-09 següents:

  • 4634 Comerç majorista de begudes
  • 5610 Restaurants i serveis de menjar
  • 5630 Establiments de begudes
  • 9104 Activitats de jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals
  • 9200 Jocs d’atzar i d’apostes

REQUISITS PER A PODER ACCEDIR A AQUESTA NOVA EXONERACIÓ DE QUOTES
Aquestes empreses han d’estar afectades per expedients de regulació temporal (ERTO) de força major, que estiguin vigents, hagin estat tramitats d’acord amb l’art.22 del RDL 8/2020, de 17 de març i prorrogats automàticament fins al 31 de gener de 2021.

Les activitats indicades queden exonerades de cotització per als treballadors afectats per l’expedient, i que reiniciïn la seva activitat a partir de l’1 de desembre, o que l’hagin reiniciat a partir del RDL 18/2020, de 12 de maig, pels períodes i percentatges treballats d’aquest mes i respecte dels quals estiguin suspesos el desembre de 2020 o el gener de 2021 pels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió.

PERCENTATGES D’EXONERACIÓ DE QUOTES

L’exoneració s’aplicarà sobre l’aportació empresarial a la Seguretat Social cotitzades en els mesos desembre de 2020 i gener de 2021 i consistirà, en el 85%, per a empreses amb menys de 50 treballadors, o el 75% si l’empresa en té 50 o més  a 29 de febrer de 2020.

INCOMPATIBILITATS
Aquestes exoneracions són incompatibles amb les previstes en l’art.2 del RDL 30/2020 de 29 de setembre.

PERSONES TREBALLADORES FIXES DISCONTÍNUES

Les empreses amb activitats enquadrades als sectors de turisme, així com comerç i hostaleria si estan vinculats al sector turístic, que generin activitat productiva entre abril i octubre de 2021 i que inicuïn o mantinguin en alta durant aquests mesos persones treballadores fixes discontínues, podran aplicar bonificacions durant aquests mesos del 50% de les quotes empresarials a la seguretat social per aquestes persones. Aquesta bonificació, en el futur, serà compatible amb altres que es puguin gaudir, sense que les exempcions i bonificacions puguin superar el 100%.

DEVOLUCIÓ DE QUOTES PER VARIACIONS O ERRORS COMUNICATS FORA DE TERMINI

Es modifica la Llei General de Seguretat Social, de manera que quan correspongui devolució de quotes a les empreses o treballadors per variació o correcció de dades aportades (per error), només es tindrà dret al retorn dels ingressos indeguts dels tres mesos anteriors a la comunicació.

Com sempre, per a qualsevol dubte o més informació sobre aquest tema, et pots adreçar a nosaltres,

Montserrat Izquierdo
Advocat
Administració de Finques
Agent de la Propietat Immobiliària
Mediadora civil i mercantil
Gavà – 31 Dessembre 2020

Els teus assessors jurídics a Gavà

IZQUIERDO I TUGAS - Gestoría
Suscriu-te
Noticies
Izquierdo i Tugas
Butlletí de noticies d'informació fiscal, laboral i jurídiques
SUSCRIU-ME
close-link

SUSCRIU-TE AQUI

Butlletí de noticies d'informació fiscal, laboral, jurídiques e internacional
SUBSCRIU-ME!
Prova-ho, pots donar-te de baixa en qualsevol moment.