Novetats

17 de juliol de 2018
NOVETATS LABORALS DE LA LLEI DE PRESSUPOSTOS 2018


17 de juliol de 2018
NOVETATS FISCALS DE LA LLEI DE PRESSUPOSTOS 2018


12 de juliol de 2018
JOSE ANTONIO CUENCA NAVAS


9 de novembre de 2017
REFORMA AUTONOMS


8 de setembre de 2017
SENTENCIA SOBRE BONS CONVERTIBLES EN ACCIONS DEL BANC PASTOR


5 de desembre de 2016
CIRCULAR CONTROL HORARI DELS TREBALLADORS


27 de juliol de 2015
NOVES NORMES D'AMORTITZACIÓ


27 de juliol de 2015
NOVES RETENCIONS IRPF


2 de març de 2015
MESURES LABORALS DEL REAL DECRET-LLEI 1/2015


2 de març de 2015
MESURES FISCALS DEL REAL DECRET-LLEI 1/2015


5 de gener de 2015
PRESSUPOSTOS 2015


23 de desembre de 2014
NOVETATS FISCALS 2015


18 de juliol de 2014
LA REFORMA FISCAL QUE ENS ESPERA


8 de juliol de 2014
Real Decret Llei 8/2014 de mesures urgents pel creixement, la competitivitat i l'eficiència


5 de març de 2014
TARIFA PLANA COTITZACIO


27 de gener de 2014
NORMES LABORALS I DE SEGURETAT SOCIAL A LA LLEI DE PRESSUPOSTOS PEL 2014


30 de desembre de 2013
REIAL DECRET LLEI 16/2013 DE MESURES DE MILLORA DE LA CONTRACTACIO ESTABLE I L'OCUPABILITAT


30 d'octubre de 2013
LLEI 16/2013 PER LA QUE S'ESTABLEIXEN DETERMINADES MIDES EN MATERIA DE FISCALITAT MEDIAMBIENTAL I S'ADOPTEN MIDES TRIBUTÀRIES I FINANCERES


15 d'octubre de 2013
TRACTAMENT DE L'EFECTIU


15 d'octubre de 2013
SEPA


1 d'octubre de 2013
LLEI 14/2013 DE SUPORT ALS EMPRENEDORS I LA SEVA INTERNACIONALITZACIÓ


29 de juliol de 2013
LLEI EMPRENEDORS


14 de juny de 2013
ES POT GUANYAR LA PARTIDA ALS BANCS


6 de juny de 2013
LLEI 4/2013 DE FLEXIBILITZACIÓ I FOMENT DEL MERCAT DEL LLOGUER D'HABITATGE


27 de maig de 2013
PROJECTE DE LLEI DELS EMPRENEDORS


29 d'abril de 2013
CERTIFICAT D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA


18 de març de 2013
REFORMA DE LES PENSIONS 2013


6 de març de 2013
NOUS FULLS DE RECLAMACIONS


25 de febrer de 2013
MESURES DE SUPORT ALS EMPRENEDORS


2 de gener de 2013
EL PROPER 347 S'HAURÀ DE PRESENTAR EL MES DE FEBRER DE 2013


2 de gener de 2013
ENTRE EL 1 DE GENER I EL 31 DE MARÇ S'HAURÀ DE PRESENTAR UNA DECLARACIO A HISENDA DE TOTS ELS BENS QUE ES POSEEIXIN A L’ESTRANGER


2 de gener de 2013
LLEI DE LLUITA CONTRA L'OCUPACIÓ IRREGULAR


2 de gener de 2013
LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS PEL 2013


9 de novembre de 2012
NOVA COL·LABORACIÓ


7 de novembre de 2012
LLEI 7/2012 DE PREVENCIO I LLUITA CONTRA EL FRAU


31 d'octubre de 2012
PLA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ


25 d'octubre de 2012
EN ADHERIM A LA CAMPANYA "SALVEM LES EMPRESES"


21 de setembre de 2012
ENS OBRIM AL MON


17 de juliol de 2012
REAL DECRET LLEI 20/2012 MIDES URGENTS PER A GARANTIR L'ESTABILITAT PRESSUPÒSTARIA I EL FOMENT DE LA COMPETITIVITAT


23 de maig de 2012
SANEJAMENT I VENDA D'ACTIUS IMMOBILIARIS DEL SECTOR FINANCER


3 d'abril de 2012
Real Decret Llei 12/2012, de 30 de Març, de mides tributàries i administratives per reduir el dèficit públic


27 de febrer de 2012
NOVETATS EN ELS MODELS 347 i 340


13 de febrer de 2012
LA GRAN REFORMA LABORAL DEL 2012


9 de febrer de 2012
QÜESTIONS FISCALS IMPORTANTS PER A LA RENDA 2011


2 de gener de 2012
MESURES URGENTS EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA I FINANCERA


23 de novembre de 2011
INCLUSIÓ DELS BECARIS A LA SEGURETAT SOCIAL


23 de novembre de 2011
NOVA REGULACIO DEL SERVEI DOMESTIC


2 de novembre de 2011
CALENDARI LABORAL 2012


13 d'octubre de 2011
INTEGRACIÓ DEL SERVEI DOMÈSTIC EN EL RÈGIM GENERAL


3 d'octubre de 2011
INTEGRACIÓ DELS TREBALLADORS AGRARIS AL REGIM GENERAL


22 de setembre de 2011
RESTABLIMENT DE L'IMPOST SOBRE PATRIMONI


1 de setembre de 2011
REAL DECRET LLEI 10/2011 DE MIDES URGENTS PER LA PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ DELS JOVES, EL FOMENT DE L'ESTABILITAT DE L'OCUPACIÓ I EL MANTENIMENT DEL PROGRAMA DE REQUALIFICACIÓ PROFESSIONAL DE LES PERSONES QUE ESGOTEN LA PROTECCIÓ PER ATUR.


22 d'agost de 2011
MESURES TRIBUTÀRIES CONTINGUDES EN EL REIAL DECRET LLEI 9 / 2011


3 d'agost de 2011
LLEI 27/2011 SOBRE ACTUALITZACIÓ, ADEQUACIÓ I MODERNITZACIÓ DEL SISTEMA DE SEGURETAT SOCIAL


1 d'agost de 2011
PRESTACIO PER CURA DE FILL MALALT


12 de juliol de 2011
HISENDA CORREGEIX EL SEU SISTEMA DE NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES


12 de juliol de 2011
HISENDA POSOPOSA FINS EL 2014 L'OBLIGACIÓ DE PRESENTAR LLIBRES REGISTRE D'IVA


27 de maig de 2011
Informe del Consell Assessor per a la Cimera Econòmica


8 d'abril de 2011
COMUNICACIÓ ELECTRÒNICA AMB L'A.E.A.T


8 d'abril de 2011
INSPECCIÓ TÈCNICA D’EDIFICIS