polÝtica de privacitat

A efecte del que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Izquierdo i Tugas Associats, SLP, amb CIF B63956841 informa l'usuari de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal denominat "clients"la finalitat/s principal/s del qual és l'assessorament legal i econòmic, inscrit en el Registre General de Protecció de Dades.

ENVIAMENT I REGISTRE DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L'enviament de dades de caràcter personal és obligatori per a contactar i rebre informació sobre els serveis prestats per Izquierdo i Tugas Associats, SLP . Així mateix, el no facilitar dades personals demanades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure's, registrar o rebre informació d'aquests serveis.

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades personals que s'obtinguin com a conseqüència del seu enviament, seran incorporades a un fitxer titularitat d'Izquierdo i Tugas Associats, SLPU, amb domicili a la Rambla Vayreda, 39, 08850-Gavà, tenint implementades totes les mesures de Seguretat del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES FACILITADES

L'usuari que envia la informació a Izquierdo i Tugas Associats, SLPU, és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant a Izquierdo i Tugas Associats, SLPU, de qualsevol responsabilitat al respecte.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

Izquierdo i Tugas Associats, SLPU, no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia i de les que s'indiqui una altra font, de manera que tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l'ús d'aquesta informació.

S'exonera a Izquierdo i Tugas Associats, SLPU, de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués patir l'usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada a Izquierdo i Tugas Associats, SLPU, sempre que procedeixi de fonts alienes a Izquierdo i Tugas Associats, SLPU.

CESSIÓ DE DADES A TERCERS

Izquierdo i Tugas Associats, SLPU, no cedirà les dades personals a tercers. No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produirà una informació prèvia, demanant el consentiment exprés de l'afectat.

EXERCICI DE DRETS D'ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ

Podrà dirigir les seves comunicacions i exercir els drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició a través de correu postal a Rambla Vayreda, 39, 08850-Gavà, o a través de correu electrònic, a info@gestoria-izquierdo.cat, juntament amb prova vàlida en dret, com fotocòpia del DNI i indicant en l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES".

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L'usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part d'Izquierdo i Tugas Associats, SLPU, en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta Política de Protecció de Dades Personals.

CANVIS DE LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

Izquierdo i Tugas Associats, SLPU, es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests cas Izquierdo i Tugas Associats, SLPU, anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

PolÝtica de privacitat | AvÝs legal

Izquierdo i Tugas Associats, SLPU, Rambla Vayreda, 39, 08850-Gavà, CIF B63956841, Telèfon 93 633 35 80, correu electrònic info@gestoria-izquierdo.cat.
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 41104, Foli 174, Full B379120, i en els de Societats Professionals del Col·legi d'Advocats i d'Administradors de Finques de Barcelona.