Skip to main content
DRET DE FAMILIA

Preguntes freqüents en processos de ruptura matrimonial: ¿Separació o divorci?

Separacion o Divorcio - Asesoria Izquierdo i Tugas - Gavà

La qüestió no és intranscendent, ja que entre tots dos termes legals existeixen substancials diferències, que es posen de manifest en els seus diferents efectes civils i conseqüències jurídiques.

La principal diferència a efectes civils és que la separació no dissol el vincle matrimonial i el divorci si. Per la separació, els cònjuges continuen legalment casats, de manera que el vincle matrimonial queda en una mena d’estat d’hibernació, a l’espera que arribin temps millors per a la parella, o de no existir millora en la relació, decideixin posar fi a la mateixa sol•licitant, finalment, la dissolució del seu vincle matrimonial per divorci.

Per tant, la primera (i essencial) diferència resideix en el manteniment o dissolució del vincle matrimonial, que autoritza o desautoritza contreure noves núpcies. Per això, en la separació es possible la recuperació del vincle, mitjançant un senzill procediment judicial per legitimar la reconciliació i recuperar l’estat civil de casat; i per contra, al divorci, un cop reconegut no pot revertir-se, excepte que es contreguin noves núpcies.

La separació pot produir-se de fet o de dret, però el divorci únicament de dret. La separació de fet consisteix en el cessament efectiu de la convivència matrimonial, acordada de mutu acord o unilateralment per algun dels cònjuges (que decideix obrir un parèntesi en la relació per la via de fet), sense que hi hagi acord documentat o sense que aquest s’hagi formalitzat legalment. Per contra, no existeix el divorci de fet, i l’única forma de dissoldre el vincle matrimonial és per procediments legals.

Tant la separació de dret com el divorci es poden formalitzar judicial o notarialment. El procés judicial es pot tramitar pel procediment consensuat (de mutu acord) o contenciós (si no hi ha acord). El procés notarial únicament pot ser consensuat i sempre que no hi hagi fills menors, no emancipats o amb capacitat modificada judicialment.

Una vegada conclòs el procés de separació o divorci, mitjançant Sentència, Decret o acta notarial declarats ferms, es procedeix a inscriure aquest fet al Registre Civil on consta inscrit el matrimoni. D’aquesta manera neix el nou estat civil i comencen a desplegar-se les conseqüències jurídiques, recollides en el Conveni Regulador de mutu acord que s’homologa en el procediment o en les mesures acordades per l’autoritat judicial si no hi va haver acord. De les conseqüències jurídiques, per la seva transcendència i rellevància, parlarem en un altre post.

IZQUIERDO I TUGAS - Gestoría

Escrit per: Jose Antonio Cuenca Navas
Advocat
Data: Març 2019

Suscriu-te
Noticies
Izquierdo i Tugas
Butlletí de noticies d'informació fiscal, laboral i jurídiques
SUSCRIU-ME
close-link

SUSCRIU-TE AQUI

Butlletí de noticies d'informació fiscal, laboral, jurídiques e internacional
SUBSCRIU-ME!
Prova-ho, pots donar-te de baixa en qualsevol moment.