Skip to main content
LABORALLEGISLACIÓ

PRORROGA DELS ERTOS – COVID-19 – R.D. 13 MAYO

Izquierdo i Tugas Associats - Gestoria Izquierdo - Mayo-2020 - Prórroga Erto

ELS ERTO ES PODRAN ALLARGAR FINS EL 30 DE JUNY DE 2020 PERÒ SEMBLA QUE NO MÉS ENLLÀ

Ahir, 13 de maig, es va publicar el Reial Decret Llei 18/2020, relatiu a la situació excepcional derivada de l’estat d’alarma, que va entrar en vigor ahir mateix i que incorpora les següents novetats:

MESURES APLICABLES ALS EXPEDIENTS DE REGULACIÓ D’OCUPACIÓ

 • Les empreses que estiguin afectades per ERTO de força major i no puguin reprendre la seva activitat, continuaran en aquesta situació mentre durin aquestes circumstàncies i en cap cas més enllà del 30 de juny de 2020, amb independència de la durada de l’estat d’alarma.
 • Les empreses que puguin recuperar parcialment la seva activitat podran procedir a la incorporació de persones treballadores afectades per ERTO, prioritzant els ajustos en termes de reducció de jornada.
 • Les prestacions per desocupació són aplicables fins al 30 de juny de 2020. Excepte en el cas de treballadors fixos-discontinus, que les prestacions per desocupació seran aplicables fins al 31 de desembre de 2020.

EXONERACIÓ DE COTITZACIONS PER A LES EMPRESES AFECTADES PER ERTO DE FORÇA MAJOR

 • En el cas d’empreses que reiniciïn parcialment l’activitat, respecte dels treballadors que es reincorporen al seu lloc de treball, l’exoneració de quotes serà:
  · Empreses de menys de 50 treballadors: exoneració del 85% de l’aportació empresarial a la seguretat social meritada al maig i el 70% de la meritada al juny.
  · Empreses de 50 o més treballadors: exoneració del 60% de l’aportació empresarial meritada al maig i el 45% de l’aportació empresarial meritada al juny.
 • Respecte dels treballadors que continuïn amb els seus contractes de treball suspesos, l’exoneració de quotes serà:
  · Empreses de menys de 50 treballadors: el 60% de l’aportació empresarial meritada al maig i el 45% de l’aportació empresarial meritada al juny.
  · Empreses de 50 o més treballadors: l’exempció serà del 45% de l’aportació empresarial meritada al maig i del 30% de l’aportació empresarial meritada al juny.
 • En el cas de les empreses que no puguin reiniciar la seva activitat, l’exoneració de l’aportació empresarial fins al 30 de juny serà del 100% en empreses de menys de 50 treballadors i del 75% en el cas d’empreses amb 50 o més treballadors.

SALVAGUARDA DE L’OCUPACIÓ

 • El compromís de manteniment del nivell de plantilla s’aplicarà únicament a les empreses que han aplicat un ERTO per causa de força major.
 • No es considera incomplert el compromís en els casos d’acomiadament disciplinari declarat procedent, dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa de la persona treballadora, cap de la crida de les persones amb contracte fix-discontinu o expiració del temps convingut en els contractes d’obra o servei o de durada determinada.
 • No és aplicable el compromís de manteniment de l’ocupació en aquelles empreses en què concorri un risc de concurs de creditors.
 • En el supòsit d’incompliment d’aquest compromís les empreses hauran de reintegrar la totalitat de l’import de les cotitzacions del pagament del qual en van resultar exonerades, amb el recàrrec i els interessos de demora corresponents.

Montserrat Izquierdo
Advocat
Administració de Finques
Agent de la Propietat Immobiliària
Mediadora civil i mercantil
Gavà – 14 Maig 2020

Els teus assessors jurídics a Gavà

IZQUIERDO I TUGAS - Gestoría
Suscriu-te
Noticies
Izquierdo i Tugas
Butlletí de noticies d'informació fiscal, laboral i jurídiques
SUSCRIU-ME
close-link

SUSCRIU-TE AQUI

Butlletí de noticies d'informació fiscal, laboral, jurídiques e internacional
SUBSCRIU-ME!
Prova-ho, pots donar-te de baixa en qualsevol moment.