Skip to main content
LABORALLEGISLACIÓ

Salari Mínim Interprofessional pel 2023

Salari minim interprofesional - Izquierdo i Tugas Advocats - Gestoria Izquierdo

El BOE del 15 de febrer passat ha publicat el Reial Decret 99/2023 pel que es fixa el salari mínim interprofessional per a 2023 en 36 euros/dia o 1.080 euros/mes, segons el salari estigui fixat per dies o per mesos.

Quina quantia anual serà de 15.120 euros.

Al salari mínim es computa únicament la retribució en diner, sense que el salari en espècie pugui, en cap cas, donar lloc a la minoració de la quantia íntegra en diner d’aquell.

Compensació i absorció: L’augment del SMI afectarà a aquells treballadors que, sumant el salari base i tots els complements que per conveni col·lectiu els corresponguin, cobrin un import inferior al SMI, com pot succeir en algunes categories professionals d’alguns convenis.

La disposició transitòria única del RD 99/2023 estableix que la nova quantia del SMI no afectarà a:

  • Aquells pactes i contractes privats que estiguin vigents a la data d’entrada en vigor del RD 99/2023 que utilitzin el SMI com a referència.
  • Aquelles normes vigents en el moment d’entrada en vigor del RD 99/2023 que utilitzin el SMI com a indicador o referència del nivell de renda per determinar la quantia de determinades prestacions o per accedir a les mateixes, beneficis o serveis públics.

Montserrat Izquierdo
Advocat
Administració de Finques
Agent de la Propietat Immobiliària
Mediadora civil i mercantil
Gavà – 17 Febrer 2023

Suscriu-te
Noticies
Izquierdo i Tugas
Butlletí de noticies d'informació fiscal, laboral i jurídiques
SUSCRIU-ME
close-link

SUSCRIU-TE AQUI

Butlletí de noticies d'informació fiscal, laboral, jurídiques e internacional
SUBSCRIU-ME!
Prova-ho, pots donar-te de baixa en qualsevol moment.